svētdiena, 2016. gada 28. augusts

Drošība: dzejoļi, radošie darbi, video un citas noderīgas lietas

***
- Vai, pirkstiņš
pušu!

- Kālab 
rotaļājies ar
nazīti?

- Nē, es nemaz
nerotaļājos ar
nazīti,
nazītis jau 
rotaļājās ar
mani...
(A. Neibarts. Nazītis)

***
Tili tams, tili tams -
Trauksme! Degt sāk kazas nams!
Kaza bēg pa durvīm laukā, 
Lūkojas pēc kāda trauka.
Runcis augstā tornī zvana,
Nelaimi lai visi mana.
Vistiņa ar spaini skrej,
Ūdens šalti liesmās lej.
Gailis attapīgu prātu -
Špuks! - ar garām kāpnēm klātu.
Tili tams, tili tams -
Glābts no uguns kazas nams.
(H. Dorbe. Novērsta nelaime)
***
Sarkanā - tad nevar iet,
Dzeltenā - vēl pagaidiet,
Bet, kad zaļā spilgti zied, -
Varat ielai pāri iet.
(G. Vieru. Ko saka luksofora ugunis?)
***
Uzmini nu, uzmini nu -
Manu mazo, mīkliņu!
Te balts,te melns, te balts, te melns,
Ne tā zebra, ne tas velns.
Kad esi klāt tai - apstājies,
Pa kreisi pirmais paskaties -
Tad pa labi paraugies -
Un pa kreisi vēlreizīt,
Lai var droši pāri iet!
(E. Eglīte)

Radošie darbi, didaktiskie uzdevumi, spēles:
Traffic light snack for toddlers:  
 
Awesome friendly classroom management techniques for the secondary teacher! Photo Credit: www.theardentteacher.com:  
Traffic Light Bean Bag Toss. this could be a center during transportation unit. kids could use tallies to record the number of times they got green, yellow, red:  
 

 1. http://bernudrosiba.lv/#;
 2. https://www.youtube.com/watch?v=6aOEGHuWKfo;
 3. https://www.youtube.com/watch?v=gnkZ6ucDpac;
 4. https://www.youtube.com/watch?v=YTI8xQGhVjY;
 5. https://www.youtube.com/watch?v=bsrXGmQHtQM;
 6. https://www.youtube.com/watch?v=t_jglqXEg3c;
 7. https://www.youtube.com/watch?v=NKanFzZLWt4;
 8. http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/vaifija_skola.pdf;
 9. https://www.esidross.lv/2013/07/16/berna-izglitosana-datora-lietosana/;
 10. https://www.esidross.lv/2011/12/15/rupes-par-bernu-drosibu-vecakvadibas-programmatura/;
 11. https://www.esidross.lv/2013/06/04/rupes-par-bernu-drosibu/.